آیکون سایت مهاجرت آسان و مطمئن با ایمیگو
راهنمای استفاده از ایمیگوسوالات حوزه مهاجرت

بله. اگر قصد دارید به تنهایی مهاجرت کنید، در بخش اطلاعات شخصی پروفایل، وضعیت تاهل را مجرد انتخاب کنید چون وارد کردن اطلاعات همسر روی نتایج پروفایل شما و برنامه‌های پیشنهادی تاثیر می‌گذارد.