آیکون سایت مهاجرت آسان و مطمئن با ایمیگو
راهنمای استفاده از ایمیگوسوالات حوزه مهاجرت

بله. بهتر است هر کدام پروفایل مجزایی ایجاد کنید. با این کار می‌توانید برنامه‌های پیشنهادی خود و همسرتان را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید اقدام به مهاجرت از طریق کدام یک از آن‌ها برایتان مناسب‌تر است.