آیکون سایت مهاجرت آسان و مطمئن با ایمیگو
راهنمای استفاده از ایمیگوسوالات حوزه مهاجرت

بله. برای اینکه ببینید بدون مدرک زبان، به کدام کشورها می‌توانید مهاجرت کنید، در بخش مهارت زبان پروفایل خود در ایمیگو، کمترین نمره را در چهار قسمت listening، reading، speaking و writing انتخاب کنید و پس از تکمیل سایر بخش‌های پروفایل، روی گزینه «برنامه‌های پیشنهادی من» کلیک کنید.