آیکون سایت مهاجرت آسان و مطمئن با ایمیگو
راهنمای استفاده از ایمیگوسوالات حوزه مهاجرت

خیر. تا زمانی که شما به طور مشخص برای برنامه‌ای درخواست نداده و اجازه ارسال اطلاعات تماس خود را به ایمیگو نداده باشید، هیچ یک از اطلاعات شما در اختیار کارشناسان قرار نمی‌گیرد.