آیکون سایت مهاجرت آسان و مطمئن با ایمیگو
راهنمای استفاده از ایمیگوسوالات حوزه مهاجرت

تمامی موسسه‌های مهاجرتی فعال در ایمیگو دارای تاییدیه‌ها و مجوزهای اداره مهاجرت از کشوری هستند که برنامه‌های مهاجرتی آن را پوشش می‌دهند. به عنوان مثال تمامی موسسه‌هایی که برای مهاجرت به کشور استرالیا خدمات ارائه می‌دهند،‌ کد عضویت رسمی از سازمان MARA دریافت کرده‌اند.